Hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie

1,0 MPa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony  do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temperaturze do 40°C i ciśnieniu do 1,0 MPa.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna na UV, 250-360 µm

Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2-1999

Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10

Certyfikat zgodności: CNBOP 1438-CPR-0143


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Atest higieniczny Deklaracja zgodności Świadectwo dopuszczenia Certyfikat zgodności