Hydrant nadziemny łamany o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie 1,6 MPa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 100 mm, wody o temperaturze do 40°C i ciśnieniu do  1,6 MPa.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna na UV, 250-360 µm

Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999

Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa;  PN 16

Certyfikat zgodności: CNBOP 1438-CPR-0522


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Atest higieniczny Deklaracja zgodności Świadectwo dopuszczenia Certyfikat zgodności