Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,6 MPa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temperaturze do 40°C i ciśnieniu

do 1,6 MPa. Wyposażony w dodatkowe zamknięcie kulowe.

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna na UV, 250-360 µm

Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999

Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa; PN 16

Certyfikat zgodności: CNBOP 1438-CPR-0143


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Atest higieniczny Deklaracja zgodności Świadectwo dopuszczenia Certyfikat zgodności