Służy do zwieńczenia studni 315, 400 i 425.

Teleskop montowany jest na rurze wznoszącej karbowanej 315, gładkiej 400, karbowanej 425 za pomocą manszet MOW 290/315, FW 290/400 i MFW 290/425.

 

Charakterystyka

 

Klasa C 250, D 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018-10

Pokrywa i korpus zabezpieczone powłoką bitumiczną.

Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 124-2


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Deklaracja zgodności