Służy do zwieńczenia studni 425.

Teleskop montowany jest na rurze wznoszącej karbowanej 425 za pomocą manszet  KW 400/425, KWN 400/425 i WW 400/425.

 

Charakterystyka

 

Klasa C 250, D 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018-10.

Pokrywa i korpus zabezpieczone powłoką bitumiczną.

Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 124-2.


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Deklaracja zgodności