Służy do zwieńczenia studni 425.

Teleskop montowany jest na rurze wznoszącej karbowanej 425

za pomocą manszet KW 400/425, KWN 400/425 i WW 400/425.

 

 

Charakterystyka

 

Zabezpiczenie: powłoka bitumiczna

Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 124


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Deklaracja zgodności