Do pobrania

1
Katalog produktów
Katalog produktów Katalog produktów
Pobierz teraz
2
Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat ISO 9001:2015
Pobierz teraz
Certyfikat ISO 14001:2015 Certyfikat ISO 14001:2015
Pobierz teraz
3
Kalendarze
4
Produkty z kartami
Nazwa Zdjęcie Rysunek techniczny Atest higieniczny Deklaracja zgodności Świadectwo dopuszczenia Certyfikat zgodności
Czerpak hydrantowy Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Czwórniki kołnierzowe TT PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Czyszczaki kołnierzowe z zaworem TKH PN 10 szare i PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10 łamany Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10 z podwójnym zamknięciem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10 z podwójnym zamknięciem - łamany Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10/16 łamany Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10/16 łamany z podwójnym zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 100 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 łamany Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 łamany z podw. zamknięciem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 z podwójnym zamknięciem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 łamany sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 łamany z podw. zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 100 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 100 PN 10 z podwójnym zamknięciem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 100 PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 100 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 80 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 80 PN 10 z podwójnym zamknięciem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 80 PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Hydrant podziemny DN 80 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz do hydrantów nadziemnych "K4" Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz do łączników pożarowych "K2" Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz do nasad "K3" Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz specjalny Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz "T" do zasuw i hydrantów podziemnych, włazów kanalizacyjnych Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Klucz uniwersalny "K6 " do hydrantów Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana kołnierzowe Q PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana kołnierzowe Q PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana kołnierzowe stopowe N PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana kołnierzowe stopowe N PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana PE 90° SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kolana PE 90° SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kółka do zasuw aluminiowe Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kółka do zasuw żeliwne Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze adaptacyjne FFA 8/4 otwory, 12/8 otworów PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze adaptacyjne FKA 8/4 otwory PN 10 szare i PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze gwintowane XG PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze gwintowane XG PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze ślepe X PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze ślepe X PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Kołnierze stalowe luźne PN 10/16 do tulei HDPE Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce dwukołnierzowe FF PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce dwukołnierzowe FF PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce FF PE SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce FF PE SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce jednokołnierzowe FW PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Króćce jednokołnierzowe FW PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łączniki kompensacyjne RKF PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łączniki rurowo - kołnierzowe RK PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łączniki rurowo - rurowe RR PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łączniki rurowo-kołnierzowe RKPE PN 10/16 sfero z wkładką mosiężną do rur PE, PVC Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łączniki rurowo-rurowe RRPE PN 10/16 sfero z wkładką mosiężną do rur (PE), PVC Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łuki kołnierzowe ŁŁK 450 PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łuki PE 45° SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Łuki PE 45° SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Manszety do studzienek kanalizacyjnych Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nasady hydrantowe aluminiowe i z tworzywa Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nasady rurowo - bezkołnierzowe NE (żel, ac, stal) PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nasady rurowo - kołnierzowe NKE (żel, ac, stal) PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nasady rurowo - kołnierzowe NKP (PE, PVC) PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nawiertki samonawiercające NS PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nawiertki samonawiercające NS PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nawiertki z zasuwą i opaską stalową NZE (żel, ac, stal) PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Nawiertki z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PE,PVC) PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Obejmy NOBW (PE, PVC) z gwintem wewnętrznym PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Obejmy NOBZ (PE, PVC) z gwintem zewnętrznym PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Obudowy sztywne do zasuw, nawiertek i zaworów Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Obudowy teleskopowe do zasuw, nawiertek i zaworów Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Osłona odwadniacza hydrantu DN 80 i DN 100 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pierścienie wyrównawcze Pobierz teraz
Podkładki PEHD pod skrzynki Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Podkładki stożkowe z kompozytu polimerowego pod korpus włazu 370/370 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Podkładki stożkowe z kompozytu polimerowego pod korpus włazu 425 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Podkładki z kompozytu polimerowego pod korpus włazu 355/355 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Podkłady osłonowe górne (obruki) z kompozytu polimerowego do skrzynek Pobierz teraz
Pobierz teraz
Podkłady z kompozytu polimerowego pod skrzynki Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa nasady hydrantowej aluminiowa Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa nasady hydrantowej (kłowa) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa nasady hydrantowej (tworzywo) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa nasady hydrantowej (żeliwna) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa PP A 15 na rurę 315 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa PP A 15 na rurę 400 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pokrywa PP A 15 na rurę karbowaną 425 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka PEHD/żeliwo do hydrantu Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka PEHD/żeliwo do zasuwy fig 3581 kwadrat Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka PEHD/żeliwo przyłączeniowa 90 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka PEHD/żeliwo zasuwy fig 4056 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka żeliwna do hydrantu Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka żeliwna do nawiertki DN 80 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka żeliwna do zasuwy fig 4056 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Skrzynka żeliwna do zasuwy średnia 100 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Stopień kanalizacyjny 1211 do wbijania szary Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Stopień kanalizacyjny 1212g do przykręcania szary Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Stopień kanalizacyjny średni do wmurowania szary Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Stopień kanalizacyjny u do wmurowania sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Tabliczki oznacznikowe Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - 100 mb Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy 315 i 425 z pokrywą PP Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 160 z włazem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 160 z wpustem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 250 z włazem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 250 z wpustem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 290 z włazem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 290 z wpustem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 315 z włazem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 315 z włazem okrągłym Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 315 z wpustem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 315 z wpustem okrągłym Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 315 z z wpustem prostokątnym (BK)166 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 425 z włazem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Teleskopy DN 425 z wpustem Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki boso - kołnierzowe (TBK) PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki kołnierzowe T PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki kołnierzowe T PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki PE T SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki PE T SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki redukcyjne PE T SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Trójniki redukcyjne PE T SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Tuleje PE 100 (długie) SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Tuleje PE 100 (długie) SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Uszczelki ciśnieniowe do rur Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Uszczelki in situ Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz DN 600 do studni wodomierzowych (stalowy) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz kanalizacyjny DN 600 (SDO) sfero (okrągły) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz OP DN 400 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz OP DN 500 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz OP DN 600 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Właz tworzywowy okrągły DN 600 A 15 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne AK DN 400 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne AK DN 500 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne AK DN 600 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne DN 600 AO, BO (okrągłe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne DN 600 DO (okrągłe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne na rurę DN 160 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne na rurę DN 250 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne na rurę DN 315 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne na rurę DN 315 okrągły Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Włazy kanalizacyjne na rurę DN 425 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty kanalizacyjne BK166 na rurę DN 315 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty kanalizacyjne BK67 (¾ kołnierza) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty kanalizacyjne BK71 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty uliczne (kratki) na rurę DN 160 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty uliczne (kratki) na rurę DN 250 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty uliczne (kratki) na rurę DN 315 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty uliczne (kratki) na rurę DN 315 okrągły Pobierz teraz
Pobierz teraz
Wpusty uliczne (kratki) na rurę DN 425 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zaślepki PE SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zaślepki PE SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy bose PN 10 szare (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy gwintowane PN 10 szare (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy gwintowane PN 10/16 sfero (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 szare (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10/16 sfero (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy kołnierzowe figury 111 F4 PN 10 szare (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zasuwy kołnierzowe figury 111 F4 PN 10/16 sfero (uszczelnienie gumowe) Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zawór odpowietrzający pływakowy PN 10 szary Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zestawy doszczelniające Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zestawy śrub z nakrętkami i podkładkami Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zwężki kołnierzowe FFR PN 10 szare Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zwężki kołnierzowe FFR PN 10/16 sfero Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zwężki PE FFR SDR 11 PN 16 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Zwężki PE FFR SDR 17 PN 10 Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz
Pobierz teraz